Watch my short film "Present of the Future", my readers.

Posts tagged The Grandmasters

Trailer: THE GRANDMASTERS (by Wong Kar Wai)


The Grandmasters (aka. Nhất Đại Tông Sư, Yi Dai Zong Shi, 一代宗师)
"Từ nhỏ tới lớn, tôi đều chứng kiến cha tôi giao đấu với người khác. Nhưng thứ tôi nhìn thấy ở cha tôi không phải là các chiêu pháp, mà là ý niệm."

Read More